Фино изработeни поръчкови телескопи и прецизна оптика

Независим контролен тест от Волфганг Рор

Представяме ви резултатите от контролен тест, направен от независим експерт, на едно от нашите огледала. Огледалото е част от поръчка на наш клиент за телескоп AR 300UL Gemini. Диаметърът на огледалото е 300 мм със светлосила f/4.6

Беше важно за нас да получим потвърждение от независим източник, за да могат нашите клиенти да бъдат спокойни и сигурни в качеството, което предлагаме. Независимият експерт, който тества огледалото, е добре известният в средите на любителите астрономи, германски експерт Волфганг Рор. Резултатите от неговите тестове напълно потвърдиха получените от нас резултати и отличното качество на огледалото: Strehl=0.987, липса на астигматизъм, гладкост на повърхнината, липса на зониране, изправени ръбове. Ето и текстът на оригиналното писмо и снимки от тестовете по-долу:

 

"Уважеми господин Стойков,

Получих поръчка от Телескоп Експрес да тествам Вашето чудесно огледало за телескоп Нютон. Ето и резултатите от теста:

Първо, от радиуса на кривина, проверих за наличието на някакъв остатъчен астигматизъм на самото огледало. Снимките показват нищожна стойност, така че в това огледало не се наблюдава съществен астигматизъм. http://r2.astro-foren.com/index.php/de/11-beitraege/03-newton-systeme-und-verwandte-fragen/746-c090-testing-mirrors-in-two-steps

Тест за астигматизъм от Волфганг Рор

Като втора стъпка използвах стенд за автоколимация с 400 мм плоско огледало. Вижте тук: http://rohr.aiax.de/autokollimat.jpg

Интерферометричен тест от Волфганг Рор

Това са качествени тестове, които показват колко гладка е повърхнината на огледалото - Вие ще се зарадвате на това. Фуко тестът е без зониране, Рончи тестът е с прави линии и последно, Лиот тестът или тестът за гладкост, показва твърде гладка повърхност. Тук има резултати на огледала с различна гладкост: http://r2.astro-foren.com/index.php/de/13-beitraege/05-messtechnik-teil-1/309-e049-spiegel-rauhheit-im-vergleich-uebersicht-von-newton-spiegeln

Фуко, Рончи и Лиот тест от Волфганг Рор

Много поздрави,

Волфганг Рор, http://r2.astro-foren.com/index.php/de/ "