Фино изработeни поръчкови телескопи и прецизна оптика

Етапи на сглобяване на телескоп AR UL Gemini

assemble 01

 

 

ВАЖНО! Преди да започнете! НЕ ОТВАРЯЙТЕ капака на главното огледало преди да сте изпълнили всички етапи на сглобяването.

 

 

 

 

assemble 02

 

 

 

Разположете всички елементи в близост един до друг така, че да ви бъде максимално удобно.

 

 

 

 

assemble 03

 

 

 

Сглобяването започва от кутията на главното огледало. Вземете една от двете къси алуминиеви тръби, пъхнете я с отвора надолу в единия от двата отвора на кутията.

 

 

 

assemble 04

 

 

 

Завийте алуминиевата тръба докрай към болта в долния край на кутията и я пристегнете добре.

 

 

 

assemble 05

 

 

 

Завийте и втората алуминиева тръба от другата страна на кутията по същия начин. Страната на кутията, от която са двете алуминиеви тръби е "предната" страна на телескопа.

 

 

 

assemble 06

 

 

 

Вземете единия от двата свързващи елемента, показани на снимката и го ориентирайте със заоблената част към "вътрешната" (огледалото) и към "задната" страна на телескопа.

 

 

 

assemble 07

 

 

 

Промушете свързващия елемент в ауминиевата тръба, оставете го да падне свободно.

 

 

 

 

assemble 08

 

 

Свързващият елемент трябва да бъде ориентиран по начина, показан на снимката. Поставете и другия свързващ елемент от другата страна по аналогичен начин.

 

 

 

 

assemble 09

 

 

Вземете единият от двата лагера (полудъги). Двата лагера не са взаимно заменяеми, те имат своята лява и дясна позиция. Лагерите имат два отвора, "по-вътрешен" и "по-външен", както и зъб по изпъкналата си част. Ориентирайте лагерите така, че "по-външният" отвор да бъде насочен към "предната" част на телескопа, а зъбът да бъде насочен към "вътрешната" (огледалото) част на телескопа. Така ще намерите позицията на "левия" и "десен" лагер.

 

 

assemble 10

 

 

Вземете по-късата ръкохватка и я промушете първо през "по-вътрешния" (долен) отвор на лагера и после през страничния отвор в кутията на главното огледало, както е показано на снимката. Завийте и пристегнете ръкохватката леко, така, че лагерът да може да се движи свободно, но да не се завърта от собствената си тежест.

 

 

 

assemble 12

 

 

Вземете по-дългата ръкохватка, промушете я през "по-външния" (горен) отвор на лагера, вдигнете свързващия елемент по алуминиевата тръба нагоре и промушете ръкохватката и през него, така, че да свържете двата елемента - лагера и свързващия елемент. Завийте горната ръкохватка и пристегнете добре горната и долна ръкохватки.

 

 

 

assemble 13

 

 

 

Поставете и другия лагер по аналогичен начин. Уверете се, че четирите ръкохватки, които свързват лагерите към кутията са пристегнати добре.

 

 

 

assemble 14

 

 

 

 Свързването на лагерите към кутията на главното огледало е завършено.

 

 

 

 

assemble 15

 

 

Хванете вече сглобената кутия с лагерите на място, което ще ви е удобно и я пренесете до квадратната стойка. Насочете кутията така, че "предната и част" (страната с изпъкналите части на лагерите) да сочи "предната част" (табелката) на стойката.

 

 

 

  assemble 16

 

 

 

Поставете лагерите върху квадратната стойка така, че ръбовете на лагерите да преминат от вътрешната страна на белите тефлонови тампончета.

 

 

 

assemble 17

 

 

 

При поставяне на лагерите внимавайте ръбът на левия лагер от "предната" си страна да влезе между бялото тефлоново тампонче и стопера, така както е показано на снимката. Уверете се, че лагерите лягат добре и на четирите бели тефлонови тампончета. Раздвижете кутията с лагерите по леглата им, за да се уверите, че се движат нормално.

 

 

 assemble 18

 

 

 

Вторият етап на сглобяването - поставянето на кутията с лагерите върху стойката, е завършен.

 

 

 

 

 assemble 19

 

 

Развийте ръкохватките, които пристягат четирите свързващи "клампчета", намиращи се от горната страна на кутията на главното огледало. Издърпайте външната подвижна част на "клампчетата" навън, така че да се образуват достатъчно големи отвори за преминаване на топките на тръбите.

 

 

 

assemble 20

 

 

 

Направете това за всичките четири "клампчета" от горната страна на кутията на главното огледало.

 

 

 

assemble 21

 

 

 

Вземете две от осемте дълги алуминиеви тръби, завършващи с топки и ги поставете едновременно в двата отвора на едно от "клампчетата", както е показано на снимката.

 

 

 

assemble 22

 

 

Пристегнете ръкохватката наполовина, така, че тръбите да могат да се движат свободно, но да не се накланят от собствената си тежест.

 

 

 

 

assemble 23

 

 

 

По аналогичен начин закрепете всичките осем тръби към четирите "клампчета".

 

 

 

 

 assemble 24

 

 

Доближете един до друг върховете на две съседни тръби, прикрепени към две различни "клампчета". Направете това за всичките осем тръби, две по две, като се стараете върховете на тръбите да образуват окръжност с диаметъра на горната кутия с диагоналното огледало. Не се притеснявайте, формата и големината на кръга е приблизителна.

 

 

 

assemble 25

 

 

Следващият етап от сглобяването, поставяне на тръбите върху кутията на главното огледало, е завършен.

 

 

 

 

assemble 26

 

 

Остава последният етап, прикрепяне на горната кутия с диагоналното огледало към останалата част на телескопа. Вземете горната кутия, развийте четирите ръкохватки и издърпайте подвижните части на четирите "клампчета", за да се отворят достатъчно големи отвори за топките на тръбите, по аналогия с долните "клампчета".

 

 

 

assemble 27

 

 

 

Застанете от "лявата" страна на телескопа, хванете горната кутия за горния край срещу едно от "клампчетата", които са в близост до фокусера. Насочете горната кутия така, че фокусерът да се падне от "лявата" страна на телескопа, както е посочено на снимката.

 

 

 assemble 28

 

Вдигнете горната кутия върху горната част на алуминиевите тръби. Насочете отворите на "клампчето" от срещуположната на вас страна към пластмасовите топки на съответните му две тръби така че пластмасовите топки да влязат и да се допрат на долния обръч на кутията. Дръжте все още кутията за горния край, за да не падне. Може да я пуснете едва когато се уверите, че е закрепена добре след изпълнение на следващите стъпки.

Пристегнете ръкохватката на клампчето съвсем леко, така, че пластмасовите топки да не могат да излязат, но да имат достатъчна свобода на движение.

 

 

  assemble 29

 

 

Насочете отворите на следващото "клампче" към пластмасовите топки на съответните му две тръби. Ако някое от "клампчетата" не е отворено достатъчно, отворете го още малко. Пристегнете ръкохватката и на това клампче съвсем леко, така, че пластмасовите топки да не могат да излязат, но да имат достатъчна свобода на движение. Така ще може да закрепите много по-лесно всички тръби, без да има опасност кутията да падне.

 

 

 

 assemble 31

 

 

По аналогичен начин закрепете всичките осем тръби, две по две към четирите клампчета. Ако е необходимо разхлабвайте или пристягайте ръкохватките, така че да постигнете желания резултат.

 

 

 

 assemble 32

 

 

Докато все още "клампчетата" не са пристегнати напълно разклатете леко кутията, притиснете я от различни места, така, че топките на всичките осем тръби да се опират на долния обръч на кутията. Притискайте кутията надолу към всяко едно от клампчетата и започнете да пристягате ръкохатките една по една.

 

 

 

assemble 33

 

 

Притегнете всички горни ръкохватки колкото е необходимо, за да държат стабилно конструкцията. Не е нужна голяма сила, топките не могат да се измъкнат.

(Съвет при разглобяване на горната кутия: Разхлабете първо всички ръкохватки и тогава се опитвайте да раздалечите подвижните части на клампчетата, като леко разклащате кутията.)

 

 

assemble 34

 

 

 

Притегнете всички долни ръкохватки, колкото е необходимо.

Поздравления, сглобяването на телескопа е завършено.

 

 

 

assemble 35

 

Поставете търсача, като го закрепите здраво към стойката му. Проверете дали закрепването е надеждно и дали не съществува опасност търсачът да се освободи инцидентно и да падне върху главното огледало. На този етап главното огледало е защитено с капак, но тъй като конструкцията е отворен тип, това е напълно възможно.

ВНИМАНИЕ! При наблюдения и когато главното огледало е открито никога не сменяйте окуляри, търсач, не поставяйте тежести и каквото и да е нещо друго при вдигната към зенита тръба. Наклонете тръбата надолу, така че всичко, което би могло да падне или може да изтървете, да не падне върху главното огледало.

 

 

assemble 36

 

 

 

Премахнете предпазното покритие и открийте диагоналното огледало.

 

 

 

 

assemble 37

 

 

 

Поставете любиимия си колиматор.

 

 

 

 

assemble 39

 

 

 

Махнете капака на главното огледало - последното нещо, което трябва да направите, преди да погледнете през телескопа.

 

 

 

assemble 40

 

 

Проверете колимацията. Ако е необходимо, колимирайте, като ползвате поставените за целта ръкохватки горе на диагоналното и отдолу на главното огледало.

Поздравления! Телескопът е готов за наблюдения. С времето ще се научите да изпълнявате всичко това за не повече от 10 минути.