Фино изработeни поръчкови телескопи и прецизна оптика

Снимки на някои от нашите телескопи

 

Pic25
Pic26
Pic27
Pic28
AR-300UL_1
AR-300UL_2
AR-300UL_3
AR-300UL_4
AR-300UL_5
AR-300UL_6
AR-300UL_7
AR-300UL_8
AR 300UL_9
AR 355UL 2
AR 355UL 3
AR 355UL 4
AR 355UL 5
AR 355UL 6
AR 355UL 7
AR 355UL 8
AR 355UL 9
AR 355UL 1
AR 400UL 1
AR 400UL 2
AR 400UL 3
AR 400UL 4
AR 400UL 5
AR 400UL 6
AR 400UL 7
AR 400UL 8
AR 400UL 9
AR 400UL 10
AR 400UL 11
AR 400UL 12
AR 400UL 13
AR 300UL 1
AR 300UL 2
AR 300UL 3
AR 300UL 4
AR 300UL 5
AR 300UL 6
AR 300UL 7