Фино изработeни поръчкови телескопи и прецизна оптика

Полезна информация при избор на телескоп

9 telescope dobson 300Кой е най-добрият любителски телескоп и какъв телескоп да купим? Този въпрос, както може да се предположи, няма еднозначен отговор. Отговорът му зависи от много фактори, като например, какво искате да правите с вашия телескоп и колко пари бихте отделили за това. Ако сте решили да се занимавате с астрофотография, то си пригответе солидна сума пари и се обърнете към някой от известните производители. И не защото оптиката на техните телескопи е по-добра от тази, която предлагаме ние, а защото за астрофотография са нужни модели с прецизно автоматично следене на заснемания обект. За постигането на това изискване е необходима качествена и скъпа екваториална монтировка, често с компютъризирани системи, както и допълнителна техника и аксесоари.

Но ако имате желание да усетите тръпката от истинското визуално наблюдение, самостоятелно откриване на обектите по небето и ръчното насочване на телескопа, то телескопите "Добсън" са точно за вас. Добрата новина е, че ще видите „живия“ образ и ще извършвате същите вълнуващи наблюдения за много по-малко пари. Освен това ще научите много повече за астрономията, разположението на обектите по небето, както и ще получите несравнимо по-голямо удоволствие, отколкото ако оставите компютър да върши всичко вместо вас. Въпреки това, телескопите, които предлагаме, също могат да бъдат допълнително компютъризирани с GO TO система за автоматично насочване и водене на обектите.

Най-кратко, кои са основните характеристики на телескопа, по които можем да направим своя избор:
Обикновено почти всички хора мислят, че това е увеличението на телескопа и колкото по-голямо е то, толкова телескопът е по-добър. Това, обаче е напълно погрешно. Увеличението не е най-важната, нито дори влиза в списъка с основните характеристики на телескопа. Както ще разберете по-долу, то се постига лесно, почти с всеки уред. Основните характеристики на телескопа са две и това са апертурата и фокусното разстояние. Всички останали са в пряка зависимост от тези две.

1. Апертурата - това е диаметъра на обектива, лещата (при рефракторите) или диаметъра на главното огледало (при рефлекторите) и представлява най-важната характеристика на телескопа. Защо е толкова важна? Тя осигурява следните две важни способности:

- Проникваща способност – възможността с даден телескоп да стане видим за наблюдение обект с определена (пределна) звездна величина. Колкото по-голяма е апертурата, толкова повече светлина събира един телескоп, което прави невидимите за невъоръжено око слаби обекти, вече достъпни за наблюдение. Астрономическите обекти, особено тези от дълбокото небе, са слабо излъчващи светлина или слабо осветени. Тъй като човешката зеница е с малък диаметър, то светлината, достигаща до окото е недостатъчна, за да бъдат различени детайлно или дори видяни такива обекти. Целта на телескопа е именно тази, да събере и предаде към окото колкото се може повече светлина. Говорим за по-голяма проникваща способност на телескопа, която се повишава с увеличаване на апертурата.

- Разделителна способност – възможността два близко стоящи светлинни обекта да бъдат различени имено като два, а не като един (сливащи се). По-голямата апертура допринася за по-голяма разделителна способност, което се дължи на физичния характер на светлината и свойствата на оптиката. Стойността на този параметър, в ъглови секунди, може да се изчисли като се раздели числото 140 на диаметъра на главното огледало, измерено в милиметри.

Затова, най-простото правило за избор на телескоп е: колкото апертурата е по-голяма, толкова телескопът е по-мощен, така могат да бъдат наблюдавани по-слаби обекти с повече подробности и при по-високо качество. Например телескоп с апертура 200 мм събира 800 пъти повече светлина от обикновеното човешко око. Тук, обаче трябва да направим една уговорка. Освен цената, която расте с увеличение на апертурата, има и друга съществена пречка при големите телескопи - те изискват солидна монтировка и трудно се пренасят. За щастие има разработени остроумни конструкции, една от които е и тази на нашите телескопи, която позволява лесно разглобяване - сглобяване и пренасяне, дори в багажник на лек автомобил.

2. Фокусното разстояние - това е разстоянието от главното огледало или обектива, до точката, в която се събират лъчите светлина, идващи от небесните обекти, там където се поставя окуляра. Фокусното разстояние зависи от радиуса на кривина на главното огледало (обектива).

3. С фокусното разстояние и апертурата е свързана и третата характеристика на телескопа - неговата светлосила. Светлосилата (относителния отвор) представлява съотношението на апертурата на телескопа към неговото фокусно разстояние. Ако телескопът има апертура 200 мм и фокусно разстояние 1200 мм, то неговата светлосила ще бъде 1/6 или това обикновено се записва като f/6. Телескопите с по-малка светлосила (по-голямо число в знаменателя) са по-подходящи при планетарни наблюдения, докато телескопите с по-голяма светлосила са по-подходящи при астрофотография и при наблюдения на обектите от дълбоко небе - галактики, мъглявини, звездни купове. Обикновено светлосила от порядъка на f/5 - f/6 удовлетворява в еднаква степен и двата вида наблюдения.

4. Ето че достигнахме и до увеличението на телескопа. Увеличението зависи единствено от фокусното разстояние и от използвания за наблюдение окуляр. Тъй като има различни видове окуляри, които могат да се сменят, то с комбинирането им може да се постигне голямо разнообразие от желани увеличения. Проблемът е, че телескопите с по-малка апертура не позволяват голямо увеличение, защото поради по-малката светлосъбираемост, при големи увеличения, образът става неясен и тъмен. Затова колкото апертурата е по-голяма, толкова по-голямо увеличение може да бъде приложено. Това обаче също има своя предел, защото поради турболенцията в земната атмосфера, често не е ефективно да се ползват увеличения по-големи от 300 - 350 пъти.

Някои други характеристики, които се получават като резултат от основните:

- Максимално допустимо увеличение - получава се като се удвои диаметъра на главното огледало, измерено в милиметри. Например, за телескоп с огледало 200 мм, максималното увеличение, което е разумно да се приложи е 400 х.
- Зрително поле на системата и др.

 

Ето някои полезни сайтове:

Астрономия за начинаещи любители

Астрономически календар

Светлинно замърсяване за България

Астрономия за всички