Фино изработeни поръчкови телескопи и прецизна оптика

Резултати от интеферометрични тестове

 

Огледала, произведени от нас

Огледало 205мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2012 - Strehl=0.987

Огледало 205мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2012 - Strehl=0.987

Огледало 205мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2011 - Strehl=0.993

Огледало 205мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2011 - Strehl=0.993

Огледало 205мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2010 - Strehl=0.974

Огледало 205мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2010 - Strehl=0.974

Огледало 255мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2009 - Strehl=0.983

Огледало 255мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2009 - Strehl=0.983

Огледало 255мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2008 - Strehl=0.983

Огледало 255мм d=25мм f/4.0 , AstroReflect AR2008 - Strehl=0.983

Огледало 300мм d=25мм f/4.0, AstroReflect AR2007 - Strehl=0.985

Огледало 300мм d=25мм f/4.0, AstroReflect AR2007 - Strehl=0.985

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2006 - Strehl=0.994

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2006 - Strehl=0.994

Огледало 355мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2005 - Strehl=0.982

Огледало 355мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2005 - Strehl=0.982

Огледало 400мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2004 - Strehl=0.974

Огледало 400мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2004 - Strehl=0.974

Огледало 400мм d=25мм f/5 , AstroReflect AR2003 - Strehl=0.974

Огледало 400мм d=25мм f/5 , AstroReflect AR2003 - Strehl=0.974

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2002 - Strehl=0.990

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2002 - Strehl=0.990

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2001 - Strehl=0.986

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2001 - Strehl=0.986

Огледало 355мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2005 - Strehl=0.982

Огледало 355мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR2005 - Strehl=0.982

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1916 - Strehl=0.990

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1916 - Strehl=0.990

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1915 - Strehl=0.987

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1915 - Strehl=0.987

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1914 - Strehl=0.976

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1914 - Strehl=0.976

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1913 - Strehl=0.982

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1913 - Strehl=0.982

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1911 - Strehl=0.994

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1911 - Strehl=0.994

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1910 - Strehl=0.983

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1910 - Strehl=0.983

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1909 - Strehl=0.991

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect AR1909 - Strehl=0.991

Огледало 205мм d=25мм f/8 , AstroReflect - Strehl=0.996

Огледало 205мм d=25мм f/8 , AstroReflect - Strehl=0.996

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.992

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.992

Огледало 400мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.988

Огледало 400мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.988

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.987

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.987

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.996

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.996

Огледало 355мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.989

Огледало 355мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.989

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.990

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.990

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.987

Огледало 205мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.987

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.980

Огледало 255мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.980

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.984

Огледало 300мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.984

Огледало 355мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.983

Огледало 355мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.983

Огледало 400мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.990

Огледало 400мм d=25мм f/4.5 , AstroReflect - Strehl=0.990

Огледало 300мм f/4.4 , AstroReflect - Strehl=0.989

Огледало 300мм f/4.4 , AstroReflect - Strehl=0.989

Огледало 200мм f/6 , AstroReflect - Strehl=0.962

Огледало 200мм f/6 , AstroReflect - Strehl=0.962

Огледало 200мм f/6.5 , AstroReflect - Strehl=0.971

Огледало 200мм f/6.5 ,  AstroReflect - Strehl=0.971

Огледало 255мм f/5.5 , AstroReflect - Strehl=0.987

Огледало 255мм f/5.5 , AstroReflect - Strehl=0.987

Огледало 255мм f/5.5 , AstroReflect - Strehl=0.994

Огледало 255мм f/5.5 , AstroReflect - Strehl=0.994

Огледало 355мм f/5 , AstroReflect - Strehl=0.983

Огледало 355мм f/5 , AstroReflect - Strehl=0.983

Огледало 300мм f/4.6 , AstroReflect - Strehl=0.991

Огледало 300мм f/4.6 , AstroReflect - Strehl=0.991

Огледало 355мм f/6 , AstroReflect - Strehl=0.948

Огледало 355мм f/6 , AstroReflect - Strehl=0.948

Огледало 300мм f/4.8 , AstroReflect - Strehl=0.972

Огледало 300мм f/4.8 , AstroReflect - Strehl=0.972

 

Огледала от други производители

Огледало 203мм f/5, Замбуто - Strehl=0.981

Огледало 203мм f/5, Замбуто - Strehl=0.981

Огледало 255мм f/4, Sky-Watcher - Strehl=0.941

Огледало 255мм f/4, Sky-Watcher - Strehl=0.941

Огледало 200мм f/5.2 , Русия - Strehl=0.768

Огледало 200мм f/5.2 , Русия - Strehl=0.768

Коментар:
- гладка повърхност, издигнат център, недокоригирано огледало, наличие на слаб астигматизъм, не покрива оптичния стандарт за качество

Огледало 200мм f/5, Sky-Watcher - Strehl=0.815

Огледало 200мм f/5, Sky-Watcher - Strehl=0.815

Коментар:
- наличие на зони по повърхността, недокоригирано огледало, практически без съществен астигматизъм, покрива оптичния стандарт за качество

Огледало 300мм f/5, Explore Scientific - Strehl=0.659

Огледало 300мм f/5, Explore Scientific - Strehl=0.659

Коментар:
- сравнително гладка повърнина, вдълбана централна зона, прекоригирано огледало, със съществен астигматизъм, не покрива оптичния стандарт за качество

Огледало 400мм f/4, Orion Optics - Strehl=0.083

Огледало 400мм f/4, Orion Optics - Strehl=0.083

Коментар:
- наличие на зони по повърнината, вдълбана централна зона, прекоригирано огледало, ужасен астигматизъм, извън оптичния стандарт за качество

Огледало 255мм f/4, Sky-Watcher - Strehl=0.841

Огледало 255мм f/4, Sky-Watcher - Strehl=0.841

Огледало 255мм f/4.7, Sky-Watcher - Strehl=0.829

Огледало 255мм f/4.7, Sky-Watcher - Strehl=0.829